Kino obrazkowe

2012
Kino obrazkowe, Kino Muranów, Kino Praha,  Warszawa

Już po raz drugi katalog festiwalu został zilustrowany pracami Doroty Podlaskiej. Artystka, wielbicielka kina azjatyckiego i kultury dalekowschodniej, zinterpretowała filmy Pięciu Smaków w oryginalny, bardzo osobisty sposób. To swoisty notatnik kinomaniaczki, która w każdej ilustracji stara się oddać atmosferę danego filmu, jego kolory, światło, rytm. Dzięki temu katalog festiwalowy pełni jednocześnie rolę niepowtarzalnego albumu, do którego można z przyjemnością powracać.

Dodatkowo część ilustracji w formie filmowych posterów będzie można zobaczyć na wystawach w kinach Muranów i Praha podczas festiwalu. Nawiązując do konwencji plakatu, artystka pozwala sobie tu na swobodnà grę z azjatycką kulturą wizualną, jej barwną intensywnością i bezpośredniością przekazu.

Anna Ciabach, katalog 6. Festiwalu Pięciu Smaków, Warszawa, 2012