Porządek z chaosu

2015
„Porządek z chaosu”, Galeria Le Guern, Warszawa

Praca Doroty Podlaskiej zrealizowana na wystawę „Porządek z chaosu” w Galerii Le Guern była jedną z kluczowych realizacji na pokazie zdominowanym przez medium malarskie. Główne tworzywo (galareta spożywcza) zastosowane przez artystkę, stało się bazą do wypracowania kompozycji rzeźbiarko-malarskiej, w oparciu o dodatkowe elementy jedzenia takie jak owoce, warzywa oraz kabanosy wieprzowe. Zgodnie z intencją autorki wszystkie elementy kilkuczęściowej pracy przeznaczone zostały do konsumpcji.

Sama galareta, wykorzystywana przez Podlaską od kilku lat jest kwintesencją napięcia pomiędzy formą a antyformą. Płynna materia przygotowywana na ciepło, może być dowolnie formowana pod wpływem niskiej temperatury w dowolne kształty. Podawana zawsze „na zimno”, pod wpływem wysokiej temperatury upłynnia się, na nowo tracąc swą formę. Pracę Podlaskiej należy więc rozpatrywać w kategoriach kosmogonicznych jako genezę formy, zbudowanej z nieuporządkowanej materii i energii. Z drugiej strony, jako pracę ulegającą powolnej destrukcji, poddanej czynnikom zewnętrznym i działaniu człowieka.

Kluczową kwestią wyrafinowanych wizualnie i koncepcyjnie obiektów Podlaskiej jest kwestia smaku. Artystka czuła na preferencje kulinarne i estetyczne różnych smakoszy, z wielorakich form, kolorów i smaków skomponowała strawę dla „ciała i ducha” szerokiej publiczności, aktywnie uczestniczącej w jej performansie kulinarnym w trakcie wernisażu wystawy.

Michał Jachuła