Było, minęło

2001/2002
Oikos, VI edycja, Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

2001
Krzątanina, Galeria BWA Awangarda, Wrocław

2001
Było, minęło, Pałac w Lubostroniu, Lubostroń