Płaczę w kinie

2010
Najprawdziwsze historie miłosne. Alegorie miłości we współczesnej sztuce polskiej, Muzeum Narodowe, Szczecin / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

2000
Płaczę w kinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa